Dầu công nghiệp

Showing 1–12 of 97 results

 • TotalEnergies NEVASTANE AW – Dầu thuỷ lực cho ngành công nghiệp thực phẩm
 • Dầu động cơ RUBIA FLEET HD 500 10W30/15W40/20W50
 • Dầu thủy lực cấp thực phẩm NEVASTANE SH 32/46/68/100
 • Mỡ bôi trơn cho các cơ cấu nhỏ PLASTOBASE® PLASTOGREASE®
 • Dầu truyền nhiệt Total Seriola AB
 • Dầu cho dây chuyền kết dính VISCOL®
 • Dầu tổng hợp cho chuỗi nhiệt độ cao ESTAR®
 • Dầu động cơ TOTAL RUBIA TIR 7400 20W-50
 • Mỡ đa năng hiệu suất cao STARGREASE®
 • Dầu tổng hợp cho ổ trượt bánh răng hở và ổ trục hiệu suất cao LUBRILOG PG OIL
 • Mỡ dùng cho các ổ bánh răng hở GRAFOLOG®
 • Mỡ Fluor tiêu chuẩn FLUOLOG®