Shop

Dầu tổng hợp cho chuỗi nhiệt độ cao ESTAR®

Mô tả sản phẩm

ESTAR®

SYNTHETIC OILS FOR HIGH TEMPERATURE CHAINS

The oils from the range ESTAR® are made from synthetic (special ester) base oils. These oils are very resistant to heat and evaporation even in presence of steam. ESTAR® oils incorporate special blend of additives which generates no residue at high temperature up to 250°C.

ADVATAGES :

 • Excellent protection against corrosion
 • High thermal stability
 • Very low residue content
 • Water resistance
 • Very high flash point
 • Specific for paint shop application
 • Extreme temperature application
 • Specific for BOPP chains
 • High temperature food grade
 • Specific for IS Machine (BOTTERO, EMHART,…)
 • Specific for continuous press in wood panels industry (SIEMPELKAMP, DIEFFENBACHER,…)

APPLICATIONS : Insulation, Overhead converyors, Plaster, Aluminium packages, Other markets…

Product Viscosity 40°C (mm²) Viscosity index Density 20°C Flash point % Volatility (204°C/6,55) Temperature °C
Min Max
ESTAR 125 HT 125 150 0.97 >280°C 2.1 -40 280
ESTAR 125 HT 125 150 0.96 >290°C 0.4 -40 290
ESTAR 250 SUPER 250 120 0.96 >280°C 1.7 -40 280
ESTAR 250 SUPER PLUS 255 120 0.96 >290°C 0.5 -40 240
ESTAR 250 PS 250 127 0.95 >280°C 1.5 -35 280
ESTAR 250 XT 260 96 0.97 >305°C 0.2 -15 305
ESTAR 400 PP 400 115 0.95 >290°C 0.4 -40 250
ECOBIOL 220 NF 220 95 0.97 >305°C 1 -35 280
CHAIN HT 220 F 200 123 0.96 >275°C 2.0 -40 280
ESTAR CHAIN OIL 100 NF 100 94 0.96 285°C 1.9 -30 280
ESTAR BAND OIL 260 260 123 0.95 >285°C 1.6 -35 280

ESTAR®

DẦU TỔNG HỢP CHO CHUỖI NHIỆT ĐỘ CAO

Các loại dầu từ dòng ESTAR® được làm từ dầu gốc tổng hợp (este đặc biệt). Những loại dầu này rất bền với nhiệt và bay hơi ngay cả khi có hơi nước. Dầu ESTAR® kết hợp sự pha trộn đặc biệt của các chất phụ gia không tạo ra cặn ở nhiệt độ cao lên đến 250 ° C.

ƯU ĐIỂM:

 • Bảo vệ tuyệt vời chống mài mòn và ăn mòn
 • Độ ổn định nhiệt cao
 • Lượng cặn rất nhỏ
 • Có khả năng chống rửa trôi
 • Điểm chớp cháy rất cao
 • Thực phẩm tiếp xúc với sản phẩm ECOBIOL

ỨNG DỤNG: Cáp treo trên cao, Vật liệt nhôm, Ngành ghỗ, Vật liệu cách nhiệt…

Sản phẩm Độ nhớt ở 40°C(mm²/s) Chỉ số độ nhớt Tỷ trọng 20°C Điểm chớp cháy % độ bay hơi (204°C/6,55) Nhiệt độ °C
Thấp nhất Cao nhất
ESTAR 125 HT 125 150 0.97 >280°C 2.1 -40 280
ESTAR 125 HT 125 150 0.96 >290°C 0.4 -40 290
ESTAR 250 SUPER 250 120 0.96 >280°C 1.7 -40 280
ESTAR 250 SUPER PLUS 255 120 0.96 >290°C 0.5 -40 240
ESTAR 250 PS 250 127 0.95 >280°C 1.5 -35 280
ESTAR 250 XT 260 96 0.97 >305°C 0.2 -15 305
ESTAR 400 PP 400 115 0.95 >290°C 0.4 -40 250
ECOBIOL 220 NF 220 95 0.97 >305°C 1 -35 280
CHAIN HT 220 F 200 123 0.96 >275°C 2.0 -40 280
ESTAR CHAIN OIL 100 NF 100 94 0.96 285°C 1.9 -30 280
ESTAR BAND OIL 260 260 123 0.95 >285°C 1.6 -35 280