Shop

Dầu tổng hợp cho ổ trượt bánh răng hở và ổ trục hiệu suất cao LUBRILOG PG OIL

Mô tả sản phẩm

LUBRILOG PG OIL

SYNTHETIC OILS FOR OPEN GEAR DRIVES AND HIGH EFFICIENCY BEARINGS

Based on polyglycol, these oils are essential for the lubrication of worm gears or other mechanisms where friction is a critical parameter. They can be used with some elastomers. These oils are not compatible with mineral oils and single-component paints.

ADVANTAGES :

 • Absorbs moisture
 • Very high viscosity index
 • Excellent friction coefficient
 • Excellent anti-seizing properties
 • Generates no residue at high temperatures
 • Improves the gear’s yield
 • Long lasting lubrication

APPLICATIONS : Raw material industries (Mining industry, Cement plants, Fertilizer industry, Power stations (coal), Steel…

<

<

Product Viscosity 40°C (mm²/s) Viscosity index Density(20°C) 4 ball wear test Load stage Temperature °C
Min Max
LUBRILOG PG OIL 100 100 220 1.05 0.30 12 -40 160
LUBRILOG PG OIL 150 150 220 1.05 0.30 12 -34 170
LUBRILOG PG OIL 220 220 230 1.05 0.35 12+ -35 170
LUBRILOG PG OIL 320 320 240 1.05 0.35 12+ -33 170
LUBRILOG PG OIL 460 460 250 1.05 0.35 12+ -30 180
LUBRILOG PG OIL 680 680 260 1.05 0.35 13 -30 180
LUBRILOG PG OIL 1000 1000 280 1.05 0.35 13 -30 180

LUBRILOG PG OIL

DẦU TỔNG HỢP CHO Ổ TRƯỢT BÁNH RĂNG HỞ VÀ Ổ TRỤC HIỆU SUẤT CAO


Dựa trên polyglycol, những loại dầu này rất cần thiết cho việc bôi trơn bánh răng sâu hoặc các cơ cấu khác mà ma sát là một thông số quan trọng. Chúng có thể được sử dụng với một số chất đàn hồi. Các loại dầu này không tương thích với dầu khoáng và sơn một thành phần.

ƯU ĐIỂM :

 • Hút ẩm
 • Chỉ số độ nhớt rất cao
 • Hệ số ma sát tuyệt vời
 • Đặc tính chống co giật tuyệt vời
 • Không tạo ra cặn ở nhiệt độ cao
 • Cải thiện năng suất của thiết bị
 • Bôi trơn lâu dài

ỨNG DỤNG : Ngành công nghiệp thô, Nhà máy xi măng, Thép, Máy nghiền…

<

<

Sản phẩm Độ nhớt ở 40°C(mm²/s) Chỉ số độ nhớt Tỷ trọng(20°C) Thử tải hàn dính 4 bi Cấp chịu tải Nhiệt độ °C
Thấp nhất Cao nhất
LUBRILOG PG OIL 100 100 220 1.05 0.30 12 -40 160
LUBRILOG PG OIL 150 150 220 1.05 0.30 12 -34 170
LUBRILOG PG OIL 220 220 230 1.05 0.35 12+ -35 170
LUBRILOG PG OIL 320 320 240 1.05 0.35 12+ -33 170
LUBRILOG PG OIL 460 460 250 1.05 0.35 12+ -30 180
LUBRILOG PG OIL 680 680 260 1.05 0.35 13 -30 180
LUBRILOG PG OIL 1000 1000 280 1.05 0.35 13 -30 180