Shop

Dầu hộp số tự động Total Fluidmatic IIIG

Mô tả sản phẩm

Package: 208 liters/drum

Information:

Download

Automatic transmission fluid

Meets the requirements

 • GM Dexron® IIIG
 • Ford Mercon®

Suitable for

 • ZF TE ML 14A
 • Allison C4

APPLICATIONS

 • FLUIDMATIC IIIG is an automatic transmission fluid that meets GM Dexron® IIIG and Ford Mercon® standards.
 • This lubricant is formulated with premium base stocks and carefully selected additives to meet the challenging demands of an automatic transmission environment.
 • FLUIDMATIC IIIG is a well balanced fluid for heavy duty commercial vehicles and passenger cars equipped with automatic transmissions thanks to friction modifiers, detergent dispersants, oxidation inhibitors, viscosity index improvers, corrosion inhibitors and de-foaming agents.
 • FLUIDMATIC IIIG is a high-quality friction-modified lubricant previously qualified by both General Motors and Ford.

BENEFICTS FOR CUSTOMERS

 • Standard drain interval: it depends on the automatic gearboxes and the application. The lubricant keeps an efficient operation over the fill life.
 • Special friction properties: it ensures smooth gear shifting without shudder.
 • Excellent oxidation stability: it avoids the deterioration of its properties thanks to an adapted antioxidant and detergent level.
 • Effective Low Temperature Fluidity : it avoids surge or sudden overload of circuits when starting in very cold weather.
 • Excellent elastomers compatibility: it prevents oil leakage.

CHARACTERISTICS

Test Unit Test method Result
Colour ASTM D1500 Red
Density at 15°C kg/m3 ASTM D4052 849.8
Kinematic Viscosity at 40°C mm2/s ASTM D445 33.73
Kinematic Viscosity at 100°C mm2/s ASTM D445 7.296
Brookfield Viscosity at -40°C cP ASTM D2983 9548
Viscosity Index ASTM D2270 190
Pour Point °C ASTM D97 -51
Flash Point COC °C ASTM D92 208
The features mentioned above are average values obtained with some variability in production and do not constitute a specification.

RECOMMENDATIONS FOR USE

 • Before using the product, it is important to check the service manual of the vehicle: the drain is carried out according to the manufacturer’s requirements.
 • The product should not be stored at a temperature above 60 °C while avoiding exposure to strong sunlight, extreme cold or high temperature variations.
 • All packages should be protected from bad weather conditions. Otherwise, the drums should be stored horizontally to avoid a possible contamination by water and the damage of the product label.

HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT

 • Based on available information, this product does not cause adverse health effects when used in the intended application and the recommendations provided in the Safety Data Sheet (MSDS) are followed. The information is accessible on request from your local dealer or on the website www.quickfds.com.
 • This product should not be used for applications other than those for which it is intended.
 • If disposing of used product, take care to protect the environment and comply with local regulations.

Bao bì: Phuy 208 lít

Thông số kỹ thuật:

Dầu hộp số tự động

Đáp ứng yêu cầu:

 • GM Dexron IIIG/IIIH
 • Ford Mercon

Thích hợp cho:

 • ZF TZ-ML 14A
 • Allison C4

ỨNG DỤNG

 • FLUIDMATIC IIIG là dầu hộp số tự động đạt tiêu chuẩn GM Dexron IIIG và Ford Mercon
 • Dầu này được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao và phụ gia được lựa chọn cẩn thận giúp đạt được yêu cầu của môi trường hộp số tự động.
 • FLUIDMATIC IIIG là dầu ổn định xuất sắc cho các xe tải nặng và xe hơi có trang bị hộp số tự động nhờ các phụ gia biến tính ma sát, tẩy rửa, phân tán, ức chế ô-xi hóa, cải thiện chỉ số độ nhớt, chống rỉ sét và chống tạo bọt.
 • FLUIDMATIC IIIG là dầu nhớt biến tính ma sát chất lượng cao được xác nhận bởi cả General Motors và Ford

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

 • Chu kỳ thay dầu tiêu chuẩn: Dựa trên hộp số tự động và ứng dụng. Dầu này đảm bảo hiệu quả hoạt động trong suốt vòng đời của dầu.
 • Đặc tính ma sát đặc biệt: Cho phép sang số êm ái mà không bị rung lắc.
 • Ổn định ô-xi hóa cao: Tránh sự suy giảm đặc tính này nhờ vào các phụ gia tẩy rửa và chống ô-xi hóa thích hợp
 • Tính lưu động hiệu quả ở nhiệt độ thấp: Tránh sự quá tải bất thình lình của hệ thống khi khởi động ở nhiệt độ rất thấp.
 • Tương thích với các vật liệu có tính đàn hồi: Ngăn rò rỉ dầu

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Chỉ Tiêu Thử Nghiệm Đơn Vị Phương Pháp Kết Quả
Màu ASTM D1500 Đỏ
Tỉ trọng ở 15°C kg/m3 ASTM D4052 849.8
Độ nhớt ở 40°C mm2/s ASTM D445 33.73
Độ nhớt ở 100°C mm2/s ASTM D445 7.296
Độ nhớt Brookfield ở -40°C cP ASTM D2983 9548
Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 190
Điểm đông đặc °C ASTM D97 -51
Điểm chớp cháy °C ASTM D92 208
Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo

KHUYẾN NGHỊ

 • Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.
 • Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
 • Nếu có thể, không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Nếu không, các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

 • Dựa trên những thông tin về độc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại nào cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn. Bảng này có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ www.quickfds.com
 • Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác.
 • Khi thải bỏ sản phẩm, cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và tuân thủ luật lệ của nước sở tại.