Shop

Dầu tuần hoàn Total Cortis MS 100,150,220,320,460,680

Total Cortis MS – dòng sản phẩm dầu tuần hoàn gốc khoáng chống mài mòn không tro. Total Cortis MS  đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các ổ đỡ thủy động lực học của MORGOIL và DANIELI sử dụng trong các máy cán lăn

Mô tả sản phẩm

Package: 208 liters drum

Information:

Download

Ashless anti-wear mineral circulating oil.

APPLICATIONS

 • Multipurpose anti-wearlubricant
 • Total Cortis MS is a multi purpose anti-wear circulating oil.
 • Total Cortis MS is meeting the technical requirements of hydrodynamic MORGOIL andDANIELI bearings used in rolling mills.

SPECIFICATIONS

 • Manufacturers’ specifications
 • DANIELI® BGV and ESS bearings
 • MORGOIL® Standart Lubricant – SN 180 Part 3
 • MORGOIL® Advanced Lubricant – SN 180 Part 4

ADVANTAGES

 • Excellent oxidation and thermal stability : extended drain intervals.
 • Very good desemulsibility behaviour at high and low temperature. Pass the UEC dynamic desemulsibility endurance test.
 • Very good anti-wear properties.
 • Non EP lubricant offering good rust and corrosion protection at high temperature.
 • Ashless additivation with high hydrolytic stability : preventing deposits and maintaining good filtrabilty properties.
 

TYPICAL CHARACTERISTICS

 

METHODS

 

UNITS

CORTIS MS
100 150 220 320 460 680
Kinematic Viscosity at 40 °C ISO 3104 mm2/s 100 150 220 320 460 680
Density at 15 °C ISO 3675 kg/m3 888 893 898 903 907 916
Viscosity Index ISO 2909 98 96 95 95 95 88
Open cup flash point ISO 2592 °C 275 285 300 300 300 320
Pour point ISO 3016 °C -18 -12 -12 -12 -12 -9
Desmulsibility at 82°C ASTM D 1401 min pour 3 ml 3 3 4 6 12 15
Desemulsibility 52°C

– free water

– water in oil

– emulsion

 

 

ASTM D 2711

 

ml

%

ml

 

41

0.60

0

 

40

0.80

0

 

36

2.40

0

 

33

3.0

0

 

27

4.8

0

30

4

1

FZG Test (failure level) DIN 51354/2  12 >12 >12 >12 >12 >12

Bao bì: Phuy 208 lít

Thông số kỹ thuật:

Tải về

Dầu tuần hoàn gốc khoáng chống mài mòn không tro

Ứng Dụng

 • Dầu nhờn chống mài mòn đa dụng
 • Total Cortis MS là loại dầu tuần hoàn chống mài mòn đa dụng.
 • Total Cortis MS đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các ổ đỡ thủy động lựchọc của MORGOIL và DANIELI sử dụng trong các máy cán lăn.

Hiệu năng

 • Tiêu chuẩn của các nhà sản xuất
 • Các ổ đỡ DANIELI BGV và ESS.
 • Dầu bôi trơn MORGOIL và dầu bôi trơn cao cấp MORGOIL.

Ưu Điểm

 • Độ ổn định nhiệt và độ bền ôxi hóa xuất sắc: kéo dài chu kỳ thay dầu.
 • Có khả năng khử nhũ rất tốt ở cả nhiệt độ cao và thấp. Đạt được thí nghiệm kiểm tra tính khử nhũ của UEC.
 • Chức năng chống mài mòn rất tốt.
 • Dầu nhờn không phụ gia EP do đó cung cấp bảo vệ chống ăn mòn và gỉ sét tốt ở nhiệt độ cao.
 • Phụ gia không tro cùng với độ ổn định thủy phân cao: ngăn việc tạo cặn và duy trì tính năng lọc tốt.

Vận chuyển – sức khỏe – an toàn

 • Tham khảo MSDS do Công Ty TNHH Total Việt Nam cung cấp.

Đặc Tính Kỹ Thuật

 

Các đặc tính tiêu biểu

 

Phương pháp

 

Đơn vị tính

CORTIS MS
100 150 220 320 460 680
Độ nhớt ở 40°C ISO 3104 mm2/s 100 150 220 320 460 680
Tỷ trọng ở 15°C ISO 3675 kg/m3 888 893 898 903 907 916
Chỉ số độ nhớt ISO 2909 98 96 95 95 95 88
Điểm chớp cháy cốc hở ISO 2592 °C 275 285 300 300 300 320
Điểm đông đặc ISO 3016 °C -18 -12 -12 -12 -12 -9
Tính khử nhũ ở 82°C ASTM D 1401 phút cho 3 ml 3 3 4 6 12 15
Tính khử nhũ ở 52°C Nước tự do ASTM D 2711 ml 41 40 36 33 27 30
Nước trong dầu % 0,60 0,80 2,40 3,0 4,8 4
Nhũ tương ml 0 0 0 0 0 1
Thử nghiệm FZG (mức hỏng) DIN 51354/2  12 >12 >12 >12 >12 >12