Shop

Dầu truyền động Total Transmission TM 85W-140

Total Transmission TM 85W-140 – dầu bánh răng. Ứng dụng trong: Hộp số, cầu xe và các bộ chuyển đổi. Đặc biệt được khuyến nghị cho các bánh răng Hypoid tải trọng lớn. Sử dụng cho tất cả các loại bánh răng khi tiêu chuẩn MIL – L- 2105 hoặc tiêu chuẩn API GL-5 được yêu cầu.

Mô tả sản phẩm


Package: 20 liters/can
Information:

GEAR OIL

USES
– Axles, transfer boxes.
– Specially recommended for highly loaded hypoid gears.
– All types of gears when the MIL-L-2105D specification or API GL-5 is required.

PROPERTIES

– High Extreme-Pressure properties.
– Excellent stability in operation.
– Excellent antifoam, anticorrosive and antirust properties

CHARACTERISTIC

TRANSMISSION TM Units Grade SAE 85W-140
Volumetric mass at 15°C kg/m3 910
Viscosity at 40°C mm2/s 14.2
Viscosity at 100°C mm2/s 105
Viscosity index 142
Flash point Cleveland °C >200
Pour point °C -30

SPECIFICATIONS

API GL-5
MIL-L-2105D

Bao bì: Can 20 lít

Thông số kỹ thuật:

DẦU TRUYỀN ĐỘNG

Ứng Dụng

  • Hộp số, cầu xe và các bộ chuyển đổi.
  • Đặc biệt được khuyến nghị cho các bánh răng Hypoid tải trọng lớn.
  • Sử dụng cho tất cả các loại bánh răng khi tiêu chuẩn MIL – L- 2105 hoặc tiêu chuẩn API GL-5 được yêu cầu.

Tiêu Chuẩn
Các đặc tính
– Chỉ số độ nhớt cao.
– Đặc tính chịu áp lực cực trị cao.
– Chức năng chống tạo bọt, chống ăn mòn và chống gỉ sét xuất sắc.
– Tính ổn định xuất sắc trong hoạt động

Đặc Tính Kỹ Thuật

Transmission TM Đơn vị tính Cấp độ SAE 85W-140
Khối lượng riêng ở 15°C Kg/m3 910
Độ nhớt ở 40°C mm2/s 345
Độ nhớt ở 100°C mm2/s 25
Chỉ số độ nhớt 92
Điểm đông đặc °C -15
Điểm chớp cháy Cleveland °C 228