Shop

Dầu truyền động Total Transtec 5

Total Transtec 5dầu truyền độngTotal Transtec 5 Được thiết kế cho tất cả các bộ truyển động yêu cầu cấp API GL-5 và cấp độ nhớt SAE 75W- 90/ 80W-90/ 85W-140.

Mô tả sản phẩm

Package: 208 liters/drum

Transmission Oil

Key Data

Lubricant for axles sae International standards
75W-90/ 80W-90/ 85W-140 API GL-5

APPLICATIONS

Total Transtec 5 is specifically designed for the lubrication of all gear boxes and axles requiring an API GL-5 level and a viscosity of SAE 75W90/80W90/85W140.

CUSTOMERS BENEFITS

 • High viscosity index providing a good lubrication and allowing easy gear changes at low as well as high temperatures.
 • Benefits of a low viscosity at low temperature.
 • High Extreme-Pressure properties.
 • Excellent stability in service.
 • Excellent wear reducing properties, high-oxidation resistance and anti-rust properties.
 • Contributes to protect mechanical parts and improve drivability.

CHARACTERISTICS

Test Unit Test method 75W-80 80W-90 85W-140
Density at 15°C kg/m3 DIN 51757 D 863 897 910
Kinematic viscosity at 40°C mm2/s ASTM D445 93.6 140 344
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s ASTM D445 14.8 15 25
Flashpoint °C ASTM D92 162 208 228
Pour point °C ASTM D97 -42 -27 -15

RECOMMENDATIONS FOR USE

Before using the product, the vehicle’s maintenance guide should be checked. Oil changes should be carried out in accordance with the manufacturer’s recommendations. The product should not be stored at temperatures over 60°C. It  should be kept away from sunlight, intense cold and extreme temperature fluctuations. If possible, the packaging should not be exposed to the elements. Otherwise, the drums should be laid horizontally in order to avoid any contamination from water and to prevent the product’s label from rubbing off.

HEALTH, SAFETY AND THE ENVIRONMENT

Based on the toxicological information available, this product should not cause any adverse health effects, provided it is used for its intended purpose and in accordance with the recommendations laid out in the Safe Data Sheet. This can be obtained on request from your local reseller and is available for consultation at www.quickfds.fr. This product should not be used for any purposes other than the ones for which it is intended.

Bao bì: Phuy 208 lít

Thông số kỹ thuật:

Tải về

Dầu truyền động

Thông số chính

Dầu cho truyền động Các đặc tính quốc tế
75W-90/ 80W-90/ 85W-140 API GL-5

ỨNG DỤNG

Total Transtec 5 Được thiết kế cho tất cả các bộ truyển động yêu cầu cấp API GL-5 và cấp độ nhớt SAE 75W- 90/ 80W-90/ 85W-140.

NHỮNG LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

 • Dầu khoáng đa cấp.
 • Chỉ số độ nhớt cao giúp bôi trơn tốt cho bộ truyền động ở nhiệt độ thấp và cao.
 • Ưu điểm của độ nhớt thấp ở nhiệt độ thấp.
 • Đặc tính chịu áp lực cực trị cao.
 • Ổ định nhiệt và ô-xi hóa cao.
 • Đặc tính giảm mài mòn mạnh và đặc tính chống ô-xi hóa và chống gỉ xuất sắc.
 • Giúp bảo vệ các chi tiết cơ khí và cải thiện khả năng điều khiển.

CÁC ĐẶC TÍNH LÝ TÍNH VÀ HÓA TÍNH TIÊU BIỂU

Thử nghiệm Đơn vị Phương pháp 75W-80 80W-90 85W-140
Tỉ trọng ở 15°C kg/m3 DIN 51757 D 863 897 910
Độ nhớt động học ở 40°C mm2/s ASTM D445 93.6 140 344
Độ nhớt động học ở 100°C mm2/s ASTM D445 14.8 15 25
Nhiệt độ chớp cháy °C ASTM D92 162 208 228
Nhiệt độ đông đặc °C ASTM D97 -42 -27 -15
Các giá trị trên là những giá trị tiêu biểu với các sai số đưuọc chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách kỹ thuật 

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất. Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng. Tất cả bao bì thành phẩm nên được bảo vệ khỏi điều kiện thời tiết xấu. Nếu không, các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm. 

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về độc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kì tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn. 

Bảng này có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ http://sdstotalms.total.com

Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác.