Shop

Dầu truyền động Total Dynatrans AC 30

Total Dynatrans AC 30dầu truyền động. Dầu bôi trơn cho hệ thống thủy lực và các bộ phận truyền động (các cầu xe hoặc các hộp số) được trang bị cùng với các đĩa phanh chịu ma sát đặc biệt. Ứng Dụng: Hệ thống thủy lực, hộp số trợ lực, cầu xe và truyền động cuối do nhà sản xuất thiết bị khuyến nghị loại dầu đáp ứng một trong các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây. Cho thiết bị CATERPILLAR và nhiệt độ giữa -10°C và +40°C:
– Cấp độ SAE 10W được sử dụng trong các hệ thống thủy lực.
– Cấp độ SAE 30 được sử dụng trong các hộp số trợ lực.
– Cấp độ SAE 50 được sử dụng trong các cầu xe và truyền động cuối

Mô tả sản phẩm

Package: 208 liters/drum

Information:

Lubricants for hydraulic systems and transmission components (axles or gearboxes) equipped with specific brake friction discs

APPLICATIONS

 • Hydraulic system
 • Powershift box
 • Axle
 • Final drives
 • Mechanical gearbox
 • Hydraulic system, powershift gearbox, axle and final drives for which the manufacturer recommends a fluid meeting one of the hereunder mentioned specifications
 • For CATERPILLAR equipment and between -10°C and +40°C:

– grade SAE 10W is used in hydraulic systems
– grade SAE 30 is used in powershift gearboxes
– grade SAE 50 is used in axles and final drives

PERFORMANCE

 • Manufacturers approvals
 • Meets manufacturers’ specifications
 • Suitable for transmission systems
 • ALLISON : C4 – N° 33132010 (SAE 10W), C4 – N° 33122010 (SAE 30)
 • CATERPILLAR : TO-4
 • KOMATSU : MICRO-CLUTCH
 • DANA, EATON FULLER, KOMATSU, ROCKWELL…

CUSTOMER BENEFITS

 • Security
 • Long component life
Excellent antiwear and anticorrosion properties
Good performance with respect to seals
Antifoam
Friction properties adapted to the types of equipment referenced

SPECIFICATIONS

 • Performances under heavy duty conditions
 • Wide operating conditions
 • Excellent thermal stability of the lubricant under high temperature conditions.
 • Low foaming tendency for turbocompressor applications.
 • Compressor start up by –20°C.
 • Operating conditions at discharge temperature up to 250°C and discharge pressure up to 200 bars.
DYNATRANS AC Units Total Dynatrans AC 10W Total Dynatrans AC 30 Total Dynatrans AC 50
Viscosity at 40°C mm2/s 37 105 225
Viscosity at 100°C mm2/s 6.0 12 19
Viscosity index   106 99 97
Pour point °C -30 -24 -12

Bao bì: Phuy 205 lít

Thông số kỹ thuật:

Dầu bôi trơn cho hệ thống thủy lực và các bộ phận truyền động (các cầu xe hoặc các hộp số) được trang bị cùng với các đĩa phanh chịu ma sát đặc biệt.

Ứng Dụng

 • Hệ thống thủy lực
 • Hộp thu công suất
 • Cầu xe
 • Truyền động cuối
 • Hộp số cơ
 • Hệ thống thủy lực, hộp số trợ lực, cầu xe và truyền động cuối do nhà sản xuất thiết bị khuyến nghị loại dầu đáp ứng một trong các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây.
 • Cho thiết bị CATERPILLAR và nhiệt độ giữa -10°C và +40°C:
  – Cấp độ SAE 10W được sử dụng trong các hệ thống thủy lực.
  – Cấp độ SAE 30 được sử dụng trong các hộp số trợ lực.
  – Cấp độ SAE 50 được sử dụng trong các cầu xe và truyền động cuối

Tiêu Chuẩn

 • Sự chấp thuận của các nhà sản xuất
 • Đáp ứng các đặc tính của các nhà sản xuất
 • Thích hợp cho các hệ thống truyền động
 • ZF : TE-ML 03C (SAE 10W và 30)
 • ALLISON : C4 – N0 33132010 (SAE 10W),C4 – N0 33122010 (SAE 30)
 • CATERPILLAR : TO-4
 • KOMATSU : MICRO-CLUTCH
 • DANA, EATON FULLER, KOMATSU, ROCKWELL…

Lợi ích khách hàng

 • Sự an toàn
 • Tuổi thọ của các bộ phận dài lâu
Các chức năng chống mài mòn và chống ăn mòn xuất sắc.

 • Hiệu suất cao đối với các đệm phốt.
 • Chống tạo bọt.
 • Chức năng ma sát đáp ứng cho các loại thiết bị được khuyến nghị.

Đặc Tính Kỹ Thuật

Các đặc tính tiêu biểu Đơn vị tính TOTAL DYNATRANS AC
10W 30 50
Độ nhớt ở 40°C mm2/s 37 105 225
Độ nhớt ở 100°C mm2/s 6.0 12 19
Chỉ số độ nhớt   106 99 97
Điểm đông đặc °C -30 -24 -12