Shop

Dầu động cơ diesel Total Rubia TIR 7400 15W-40

Total Rubia TIR 7400 15W-40 – dầu Nhớt Hiệu Suất Rất Cao Cho Các Động Cơ Diesel. Được phát triển để đáp ứng cho các yêu cầu kỹ thuật rất khắt khe bắt buộc cho những động cơ điêzen phát xạ khí thải ít. Đáp ứng được hầu hết những điều kiện hoạt động nặng: Vận tải, công trường công cộng, … Thích hợp cho động cơ tiêu chuẩn EURO 5 và những thế hệ cũ hơn (ngoại trừ EURO 4 và 5 cho các động cơ MAN và DAF)

Mô tả sản phẩm

Package: 208 liters/drum

Information:

Very high performance lubricant for diesel engines

USES

 • All industrial vehicles
 • All types of services
 • Environment
 • Developed to answer to the very severe technical constraints of the new lowemission Diesel engines.
 • Adapted to the most severe servicing conditions: transports, public works…
 • Suitable for EURO 5 engines and previous (except EURO 4 and 5 MAN and DAF engines)

PERFORMANCES

Specifications
ACEA E5 / E7
API CI-4/SL
OEMs approvals
GLOBAL DHD-1
MERCEDES MB-Approval 228.3
MAN M 3275
CUMMINS 20071/20072/20076/20077/20078
VOLVO VDS-3
MACK EO-N
RENAULT TRUCKS RLD / RLD-2
Meets the requirements of CAT ECF-1a

CUSTOMER BENEFITS

 Increased drain intervals
 • Its very high performance level insures longer drain intervals.
 One lubricant for your fleet
 • Use the same lubricant for all the diesel engines of your fleet, whatever their make.
 Very high technical performances
 • Exceptional antiwear and anticorrosion properties.
 • Good efficiency against bore polishing.
 • Excellent viscosity stability in operation.
 • Very high detergency and dispersancy levels (limits oil thickening due to soots).

CHARACTERISTICS

   

Units

SAE Grade

15W-40

 Volumetric mass at 15°C kg/m3 883
 Viscosity at 100°C mm2/s 14.2
 Viscosity at 40°C mm2/s 105
 Viscosity index 142
 Flash point °C >200
 Pour point °C -30
 T.B.N mgKOH/g  10.3

Bao bì: Phuy 208 lít

Thông số kỹ thuật:

Dầu Nhớt Hiệu Suất Rất Cao Cho Các Động Cơ Diesel

Ứng dụng

 • Tất cả các phương tiện vận tải công nghiệp
 • Tất cả các loại dịch vụ
 • Môi trường
 • Được phát triển để đáp ứng cho các yêu cầu kỹ thuật rất khắt khe bắt buộc cho những động cơ điêzen phát xạ khí thải ít.
 • Đáp ứng được hầu hết những điều kiện hoạt động nặng: Vận tải, công trường công cộng, …
 • Thích hợp cho động cơ tiêu chuẩn EURO 5 và những thế hệ cũ hơn (ngoại trừ EURO 4 và 5 cho các động cơ MAN và DAF).

Tiêu Chuẩn

Các Đặc Tính
API CI-4 / SL
ACEA E5 / E7
GLOBAL DHD-1
Sự đồng ý của các OEM
MERCEDES MB-Approval 228.3
MAN M 3275
CUMMINS 20071/20072/20076/20077/20078
VOLVO VDS-3
MTU OIL Loại 2
MACK EO-M+
RENAULT TRUCKS RLD / RLD-2
ZF TE-ML 04C
Đáp ứng các yêu cầu của CAT ECF-1a

Lợi Ích Khách Hàng

Tăng chu kỳ thay dầu
 • Hiệu suất rất cao của sản phẩm đảm bảo chu kỳ thay dầu dài hơn.
Một loại nhớt cho đội xe của bạn
 • Sử dụng cùng một loại dầu cho tất cả các động cơ điêzen của đội xe của bạn, cho bất cứ nhãn hiệu xe nào.
Hiệu quả kỹ thuật rất cao
 • Các chức năng chống ăn mòn và chống mài mòn vượt trội.
 • Hiệu quả rất cao cho việc chống đánh bóng xy lanh.
 • Ổn định độ nhớt xuất sắc trong vận hành.
 • Mức tẩy rửa và phân tán rất cao (giới hạn hóa đặc dầu do bồ hóng).

Đặc Tính Kỹ Thuật

Total Rubia TIR 7400 Đơn vị tính Cấp độ nhớt SAE 15W-40
Khối lượng riêng ở 150C kg/m3 883
Độ nhớt ở 100°C mm2/s 14.2
Độ nhớt ở 40°C mm2/s 105
Chỉ số độ nhớt 142
Điểm đông đặc °C >200
Điểm chớp cháy °C -30
TBN mgKOH/g  10.3