Shop

Mỡ bôi trơn Total Multis EP 00

Total Multis EP 00 mỡ bôi trơn

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả sản phẩm

Package: 18kg/bucket

Information:

Download

Multi purpose extreme pressure semi-fluid lithium/calcium grease

APPLICATIONS

 • Grease for closed gears 
 • Centralized Lubrication 
 • System grease 
 • Recommendation
 • Total Multis EP 00 is especially developed for the lubrication of closed gears, can also be used for chassis lubrication by means of a centralized system for which NLGI 00 grade greases are recommended.
 • Central lubrication systems found on trucks, off-road vehicles used in agriculture civil engineering, and industry.
 •  Always avoid contamination of the grease by dust and/or dirt when applying. Preferably use a pneumatic pump system.

SPECIFICATIONS

 • ISO 6743-9 : L–XCBEB 00
 • DIN 51502 : GP00G-30

ADVANTAGES

 • Outstanding pumpability even at low temperatures
 • Excellent adhesion to metal
 • No harmful substances
 • Forms a durable lubrication film, resulting in prolonged lifetime of the lubricated parts.
 • Total Multis EP 00, because of its excellent low temperature characteristics and smooth texture has an outstanding pumpability.
 • Total Multis EP 00 is miscible with most other conventional soap greases. 
 • Excellent adhesion to metal. 
 • Total Multis EP 00 does not contain lead, or other heavy metals considered harmful to human health and the environment.
TYPICAL CHARACTERISTICS  METHODS UNITS  MULTIS EP 00
Soap/thickener    – Lithium/ Calcium
NLGI grade ASTM D 217/DIN 51 818  – 00
Color  Visual  – Pale brown
Appearance  Visual  – Smooth
Operating temperature range    °C -30 to 100
Penetration at 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0.1 mm 400 – 430
Flow pressure 1400 mbar DIN 51 805 °C – 31
Delimon 7mm, -20°C, 1/10/100 g/min DIN 51 816-T2 bar/m 1,7/6,5/30
Dropping point IP 396/DIN ISO 2176 °C > 160
Kinematic viscosity of the base oil at 40°C ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 mm2/s (cSt) 150

Thông tin sản phẩm

Bao bì: Xô 18kg

ỨNG DỤNG

 • Mỡ dùng cho bánh răng kín
 • Mỡ bôi trơn tập trung
 • Mỡ dùng trong hệ thống bôi trơn trung tâm
 • Sự khuyến nghị
 • Total Multis EP 00 là loại mỡ được phát triển đặc biệt cho bôi trơn các bánh răng kín, cũng có thể sử dụng cho khung gầm (chassis) của hệ thống bôi trơn trung tâm trong ứng dụng đòi hỏi loại mỡ bôi trơn đạt cấp NLGI 00.
 • Ứng dụng trong hệ thống bôi trơn trung tâm của xe tải, xe công trường thiết bị thi công trong các ngành nông nghiệp, xây dựng và công nghiệp.
 •  Luôn luôn tránh làm bẩn mỡ do bụi bẩn và/hoặc bụi đất khi tra mỡ. Ưu tiên sử dụng hệ thống bơm hơi.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

 • ISO 6743-9 : L–XCBEB 00
 • DIN 51502 : GP00G-30

ƯU ĐIỂM

 • Khả năng bơm vượt trội ngay cả khi ở nhiệt độ thấp
 • Độ bám dính bề mặt kim loại xuất sắc
 • Không chứa chất độc hại
 • Tạo ra màng dầu bôi trơn có độ bền cao, tăng tuổi thọ của các chi tiết được bôi trơn.
 • Total Multis EP 00, với đặc tính nổi trội ở khoảng nhiệt độ thấp và kết cấu mịn dễ dàng cho việc bơm mỡ.
 • Total Multis EP 00 có thể hòa trộn với hầu hết các loại mỡ gốc xà phòng thông thường khác. 
 • Có tính bám dính lên kim loại xuất sắc. 
 • Total Multis EP 00 không chứa chì, hoặc các kim loại nặng khác gây nguy hại cho sức khỏe và môi trường.
Các đặc tính tiêu biểu  Phương pháp Đơn vị MULTIS EP 00
Xà phòng/Chất làm đặc    – Lithium/Calcium
Phân loại NLGI ASTM D 217/DIN 51 818  – 00
Màu sắc Bằng mắt  – Nâu
Sự thể hiện Bằng mắt  – Mịn
Nhiệt độ làm việc    °C -30 to 100
Độ xuyên kim ở 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0.1 mm 400 – 430
Áp lực dòng chảy ở 1400 mbar DIN 51 805 °C – 31
Delimon 7mm, -20°C, 1/10/100 g/min DIN 51 816-T2 bar/m 1,7/6,5/30
Điểm nhỏ giọt IP 396/DIN ISO 2176 °C > 160
Độ nhớt dầu gốc ở 40°C ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 mm2/s (cSt) 150