Shop

Mỡ bôi trơn Total Lica 3

Mô tả sản phẩm

Multipurpose Lithium/Calcium grease

APPLICATIONS

 • Multipurpose grease
 • General Lubrication
 • It is a multipurpose grease, recommended for the lubrication of the bearings and all mechanical parts in the temperature range -30 to 110°C
 • Always avoid contamination of the grease by dust and/or dirt when applying. Preferably use a pneumatic pump system or cartridges.

SPECIFICATIONS

International Specification ISO 6743-9: L-XCCEA3; DIN 51502: K3H-30

ADVANTAGES

 • Mechanical stability
 • Thermal stability
 • Multipurpose grease
 • Miscible with the most other conventional soap greases
 • Good mechanical stability
 • Good thermal stability
CARACTHERISTICS METHODS UNITS LICA 3
NLGI Class ASTM D 217 3
Soap/thickener Lithium / Calcium
Appearance Visual Smooth
Color Visual Pale-brown
Dropping point ASTM D 2265 °C >170
Penetration at 25°C ASTM D 217 0.1 mm 220 – 250

Mỡ đa dụng Lithium/Calcium chịu cực áp

Ứng Dụng

Mỡ đa dụng chịu cực áp Sản phẩm là loại mỡ đa dụng, được khuyến nghị để bôi trơn các ổ bi và tất cả các thành phần cơ khí hoạt động trong dãy nhiệt độ từ -30 đến 110°C
Bôi trơn chung Luôn luôn tránh làm bẩn mỡ do bụi bẩn và/hoặc bụi đất khi tra mỡ. Ưu tiên sử dụng hệ thống bơm hơi hoặc ống chứa mỡ.

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 6743-9: L-XCCEA 3; DIN 51502: K3H-30

ADVANTAGES

 • Ổn định cơ khí
 • Ổn định nhiệt
 • Sản phẩm sử dụng có tính đa năng
 • Có thể hòa trộn với hầu hết các loại mỡ có gốc xà phòng thông thường khác.
 • Có độ ổn định cơ khí vượt trội
 • Có độ ổn định nhiệt vượt trội
Các Đặc Tính Tiêu Biểu Phương Pháp Đơn Vị LICA 3
Phân loại NLGI ASTM D 217 3
Xà phòng / Chất làm đặc Lithium/ Calcium
Sự thể hiện Bằng mắt Mịn
Màu Bằng mắt Nâu nhạt
Điểm nhỏ giọt ASTM D 2265 °C > 170
Độ xuyên kim ở 25°C ASTM D 217 0.1 mm 220 – 250