Shop

Dầu thủy lực chống cháy Total Hydransafe HFC 146

Total Hydransafe HFC 146 dầu thủy lực chống cháy dạng nước polymer tổng hợp hiệu suất cao. Total Hydransafe HFC 146 ứng dụng trong: Hệ thống điều khiển và thủy lực của lò, đơn vị đúc liên tục trong công nghiệp thép và nhôm, lò nhiệt luyện trong hoạt động tôi, lò sấy và các ứng dụng khác trong vùng có rủi ro cháy, như công nghiệp khai thác mỏ, …Hệ thống thủy lực của máy phun khuôn.

Mô tả sản phẩm

Package: 208 liters/drum

Information:

Download

Fire resistant hydraulic fluid.

APPLICATIONS

 • Hydraulic fluid
 • Total Hydransafe HFC 146 is a high performance synthetic water-polymer, fire-
  resistant hydraulic fluid.
 • Regulation and hydraulic circuits of Furnaces, Continuous Casting Units in the Steel and Aluminium Industry, Heat-treat Ovens for quenching operations, Drying Furnace and other applications in fire risk areas, as in mining industry…
 • Hydraulic systems of mould injection machines.
 • Operating temperature range is from – 20 °C to + 60 °C.
 • When changing from a mineral oil based hydraulic system components and to apply an appropriate cleaning of the hydraulic system.

SPECIFICATIONS

 • International Specifications
 • ISO 6743/4 HFC
 • ISO 12922 HFC
 • Fulfill the requirements according the 7. Lux. Report. Tested by LABORATOIREATEST.

ADVANTAGES

 • Excellent anti-wear performance, insuring a log life of the equipment.
 • Very good corrosion protection properties.
 • Good air release and good anti-foam properties.
 • Thanks to its formulation, Total Hydransafe HFC 146 has a long service life and provides reduction in maintenance costs.
 • Excellent fire resistance due to high water content.
 • It is miscible with the other HFC type fluids, nevertheless, a compatibility test is advised.
 • The very good filterability of Total Hydransafe HFC 146 permit fine filtration.

Viscosity indexASTM D 445°C– 39

TYPICAL CHARACTERISTICS  METHODS UNITS HYDRANSAFE HFC 146
Appearance Visual   Green-yellow
Density at 20°C ASTM D 4052 kg/m3 1080
Viscosity at 20°C ASTM D 445 mm2/s 99.5
Viscosity at 40°C ASTM D 445 mm2/s 46
Viscosity index ASTM D 2270 206
Pour point ASTM D 97 °C < – 55
pH at 20°C ASTM D 1172 8.9
4 ball wear test, scar diameter NF 60603 mm 0.61
Spray ignition test 7th Lux. Report RI 1
Wick test 7th Lux. Report   2

Bao bì: Phuy 208 lít

Thông số kỹ thuật:

Tải về

Dầu thủy lực chống cháy

Ứng Dụng

 • Total Hydransafe HFC 146dầu thủy lực chống cháy dạng nước polymer tổng hợp hiệu suất cao.
 • Hệ thống điều khiển và thủy lực của lò, đơn vị đúc liên tục trong công nghiệp thép và nhôm, lò nhiệt luyện trong hoạt động tôi, lò sấy và các ứng dụng khác trong vùng có rủi ro cháy, như công nghiệp khai thác mỏ, …
 • Hệ thống thủy lực của máy phun khuôn.
 • Dải nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến +60°C. 
 • Khi thay đổi từ các bộ phận hệ thống thủy lực dầu gốc khoáng và áp dụng làm sạch hệ thống thích hợp.

Hiệu năng

 • Các tiêu chuẩn quốc tế
 • ISO 6743/4HFC
 • ISO 12922 HFC
 • Hoàn thành các yêu cầu theo báo cáo 7 Lux. Thí nghiệm bởi LABORATOIREATEST

Ưu Điểm

 • Hiệu quả chống mài mòn tuyệt hảo, đảm bảo kéo dài tuổi thọ thiết bị.
 • Chức năng bảo vệ chống ăn mòn rất tốt.
 • Chức năng chống tạo bọt và tách khí tốt.
 • Nhờ công thức, Total Hydransafe HFC 146 có tuổi thọ dài và cung cấp sự giảm chi phí bảo trì.
 • Chống cháy tuyệt hảo nhờ hàm lượng nước cao.
 • Nó trộn được với các loại dầu thủy lực HFC khác, tuy nhiên kiểm tra tính tương thích khi khuyến nghị.
 • Khả năng lọc rất tốt của Total Hydransafe HFC 146 cho phép sử dụng lọc tinh.

Đặc Tính Kỹ Thuật

Các đặc tính tiêu biểu Phương pháp Đơn vị tính HYDRANSAFE HFC 146
Bề ngoài Bằng mắt   Mầu xanh – vàng
Tỷ trọng ở 20°C ASTM D 4052 kg/m3 1080
Độ nhớt ở 20°C ASTM D 445 mm2/s 99.5
Độ nhớt ở 40°C ASTM D 445 mm2/s 46
Chỉ số độ nhớt ASTM D 2270 206
Điểm đông đặc ASTM D 97 °C < – 55
pH ở 20°C ASTM D 1172 8.9
Mài mòn 4 bi, đường kính vết sẹo NF 60603 mm 0.61
Thử nghiệm sự cháy do phun 7th Lux. Report RI 1
Thử nghiệm bấc 7th Lux. Report  – 2