Shop

Dầu gia công cắt gọt Total Valona MS 5030 CL

Total Valona MS 5030 CLdầu cắt gọt.

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả sản phẩm

Package: 208 liters/drum

Information:

Download

Light coloured chlorine containing multi purpose cutting lubricant

APPLICATIONS

Mainly dedicated for CNC autolathe work on both ferrous and non- ferrous alloys:

 • Drilling
 • Forming
 • Threading
 • Turning
 • Reaming
 • Cutting-off
 • Tapping

CLIENT ADVANTAGES

Technical profile
 • Low tendency to form oil mist
 • Light colour to provide high workpiece visibility
 • Reinforced unctuosity to ensure strong lubrication film
 • Fortified antirust properties to avoid corrosion of tools, parts and machines
 • High extreme pressure properties to eliminate the formation of built-up edge (BUE) on tools

CHARACTERISTICS

VALONATYPES Unit MS 5030 CL
Specific gravity at 15°C ISO 3675  kg/m3
Kinematic viscosity at 40°C ISO 3104 mm2/s
Kinematic viscosity at 100°C ISO 3104 mm2/s
Flash point OC ISO 2592 °C
Aniline point ISO 2977 °C

.

Bao bì: Phuy 208 lít

ỨNG DỤNG:

Chủ yếu sử dụng cho các máy tiện tự động CNC gia công các hợp kim có chứa sắt và không chứa sắt:

 • Khoan
 • Tạo hình
 • Luồng
 • Quay
 • Gia công
 • Cắt gọt
 • Ta rô

ƯU ĐIỂM:

Ưu điểm
 • Xu hướng hình thành sương mù ít.
 • Màu trong sáng giúp gia công chính xác các chi tiết cần gia công thêm.
 • Tăng cường thêm độ nhờn đảm bảo độ dày màng dầu bôi trơn.
 • Tăng cường đặc tính chống gỉ để bảo vệ chống ăn mòn của dụng cụ, bộ phận và máy.
 • Đặc tính chịu cực áp cao giúp loại trừ sự tạo thành ba vớ (BUE) trên dụng cụ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

VALONATYPES Đơn vị MS 5030 CL
Trọng lượng riêng ở 15°C ISO 3675  kg/m3
Độ nhớt ở 40°C ISO 3104 mm2/s
Độ nhớt ở 100°C ISO 3104 mm2/s
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở OC ISO 2592 °C
Aniline point ISO 2977 °C