Shop

Dầu dây xích cấp thực phẩm Total Nevastane Chain Oil XT

Total Nevastane Chain Oil XT is a high performance chain oil specially designed for the lubrication of any control, drive and transport chains subject to high temperatures and loads in the food industries: bakeries, slaughterhouses, beverage industries, etc.

Mô tả sản phẩm

Package: 20kg/bucket

Information:

High-temperature synthetic chain oil, suitable for incidental food contact

APPLICATIONS

Total Nevastane Chain Oil XT is a high performance chain oil specially designed for the lubrication of any control, drive and transport chains subject to high temperatures and loads in the food industries: bakeries, slaughterhouses, beverage industries, etc.

Total Nevastane Chain Oil XT is suitable for temperature up to 20°C

SPECIFICATIONS

 •  Total Nevastane Chain Oil XT formulation complies with FDA, chapter 21 CFR, 178.3570.
 •  Total Nevastane Chain Oil XT is NSF H1 registered: No 144427.
 •  Total Nevastane Chain Oil XT is a biostable product, it does not promote the development of bacteria and mould.
 •  Total Nevastane Chain Oil XT is Kosher and Halal certified

ADVANTAGES

 • Total Nevastane Chain Oil XT is recommended for use where incidental contact with food may occur. Using maintenance lubricants which have been registered H1 with NSF minimizes your critical control points as required by HACCP.
 • Formulation based on high performance complex neopolyol esters.
 • Exceptional resistance to high temperatures and adhesion properties.
 • Low evaporation and high flash point.
 • Reduction in oil consumption and significant extensions of lubrication intervals
CHARACTERISTICS METHODS UNITS Total Nevastane Chain Oil XT
Appearance  ISO 4630  –  Clear and bright
Density @ 20°C  ISO 12185  –  962
Kinematic viscosity @ 40°C  ISO 3104  mm2/s  220
Kinematic viscosity @ 100°C  ISO 3104  mm2/s  18.5
Viscosity index  ISO 2909  –  95
Flash point OC  ISO 2592  °C  296
Pour point  ISO 3016  °C  -21
Acid number (pH=11)  ISO 6619  mg KOH/g  0.3

Recommendations:

 • Store between: -10°C and +50°C
 • Shelf life: 3 years from date of manufacture (unopened)

Bao bì: Xô 20kg

NEVASTANE CHAIN OIL XT

Dầu tổng hợp cho dây xích chịu nhiệt độ cao, thích hợp cho tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm

ỨNG DỤNG:

 • Nevastane Chain Oil XT là loại dầu chất lượng cao được chế tạo riêng biệt để bôi trơn để bôi trơn các xích điều khiển, dẫn động và vận chuyển làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao và tải trọng cao trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm như: bánh kẹo, lò mổ gia súc, nước uống,…
 • Nevastane Chain Oil XT thích hợp với nhiệt độ lên đến 260°C

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:

 • Nevastane Chain Oil XT tuân thủ tiêu chuẩn FDA, chương 21 CFR, 178.3570
 • Nevastane Chain Oil XT đã được đăng ký tiêu chuẩn NSF – H1: Số 144427
 • Nevastane Chain Oil XT là sản phẩm sinh học, không làm quá trình phát triển vi khuẩn và nấm mốc

ƯU ĐIỂM:

 • Dầu Nevastane Chain Oil XT được khuyến nghị sử dụng ở những nơi mà sự tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm có thể xảy ra. Việc sử dụng dầu bôi trơn trong bảo trì đã được đăng ký tiêu chuẩn NSF – H1 sẽ giúp giảm thiểu được các điểm kiểm soát quan trọng theo yêu cầu bởi HACCP
 • Công thức với phức Neopolypol esters chất lượng cao
 • Đặc tính hoạt động ở nhiệt độ cao và chống dính vượt trội
 • Khả năng bay hơi thấp và điểm chớp cháy cao
 • Giảm sự tiêu thụ dầu và kéo dài thời gian sử dụng
CÁC ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU PHƯƠNG PHÁP ĐƠN VỊ Total Nevastane Chain Oil XT
Ngoại quan  ISO 4630  –  Trong và sáng
Tỉ trọng ở 20°C  ISO 12185  – 962
Độ nhớt động học ở 40°C  ISO 3104  mm2/s  220
Độ nhớt động học ở 100°C  ISO 3104  mm2/s  18.5
Chỉ số độ nhớt  ISO 2909  –  95
Điểm chớp cháy  ISO 2592  °C  296
Điểm đông đặc  ISO 3016  °C  -21
Trị số axit  ISO 6619  mg KOH/g  0.3

Khuyến nghị:

 • Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ – 10°C đến 50°C
 • Thời gian lưu kho: 3 năm, tính từ ngày sản xuất (chưa mở phuy)