Shop

Dầu bôi trơn tổng hợp Total Cortis SHT 200

Total Cortis SHT 200 là dầu bôi trơn tổng hợp đặc biệt thích hợp cho việc bôi trơn các bộ phận hoạt động ở nhiệt độ rất cao.Bôi trơn cho các xích ống con lăn, các trục lăn băng tải, và các cơ cấu cam hoạt động trong lò nung.Sử dụng trong nhà máy sản xuất thủy tinh: bộ phận cấp liệu và các cơ cấu máy móc.Sử dụng trong các xích và các thanh trong máy sản xuất gỗ ván liên tục.

Mô tả sản phẩm

Package: 208 liters/drum

Information:

Oils for moving parts operating at very high temperatures.

APPLICATIONS

Moving parts operating at very high temperatures
 • Total Cortis SHT 200 is a synthetic oil that is particularly suitable for lubricating moving parts operating at very high temperatures.
 •  roller chains, conveyor rollers, and cams operating in furnaces and ovens.
 •  manufacture of glass containers: feeder and is machine mechanisms.
 •  chains and bars in continuous wood panel production machines.

ADVANTAGES

 • Ensures continuous lubrication of mechanisms at temperatures up to 240°C.
 • Provides excellent protection for moving metal parts operating at high temperature: anti-wear properties enhanced for high temperatures.
 • No formation of hard, tough deposits, gum, or varnish at high temperature: outstanding thermal stability.
 • Ensures superbly clean lubrication circuits and lubricated parts: very good detergent properties when hot.
 • Very good anti-corrosion properties: protects metal parts.
TYPICAL CHARACTERISTICS METHODS UNITS Total Cortis SHT 200
Density at 15 °C ISO 3675  kg/m3 955
Viscosity at 40 °C ISO 3104 mm2/s 195
Viscosity at 100 °C ISO 3104 mm2/s 18.5
Viscosity index ISO 2909 105
Pour point ISO 8016 °C – 33
Open cup flash point ISO 2592 °C 265
Ash content ISO 6245 % by weight  0.10

Bao bì: Phuy 208l

Thông số kỹ thuật:

Dầu bôi trơn cho các bộ phận chuyển động hoạt động ở nhiệt độ rất cao

Ứng Dụng

 • Các bộ phận chuyển động hoạt động ở nhiệt độ rất cao
 • Total Cortis SHT 200 là dầu tổng hợp mà đặc biệt thích hợp cho việc bôi trơn các bộ phận hoạt động ở nhiệt độ rất cao.
 • Bôi trơn cho các xích ống con lăn, các trục lăn băng tải, và các cơ cấu cam hoạt động trong lò nung.
 • Sử dụng trong nhà máy sản xuất thủy tinh: bộ phận cấp liệu và các cơ cấu máy móc.
 • Sử dụng trong các xích và các thanh trong máy sản xuất gỗ ván liên tục.

Ưu Điểm

 • Đảm bảo bôi trơn liên tục các cơ cấu ở nhiệt độ lên đến 240°C.
 • Cung cấp sự bảo vệ xuất sắc cho các cơ cấu kim loại chuyển động vận hành ở nhiệt độ cao: Được làm tăng các chức năng chống mài mòn ở nhiệt độ cao.
 • Không hình thành cặn cứng, cặn dai, nhựa, hoặc váng ở nhiệt độ cao: Độ bền nhiệt thượng hạng.
 • Đảm bảo các đường ống bôi trơn và các bộ phận được bôi trơn rất sạch: Chức năng tẩy rửa rất tốt khi nóng.
 • Chức năng chống ăn mòn rất tốt: Bảo vệ các thành phần kim loại.

Đặc Tính Kỹ Thuật

Các đặc tính tiêu biểu Phương pháp Đơn vị tính Total Cortis SHT 200
Tỷ trọng ở 15°C ISO 3675  kg/m3 955
Độ nhớt ở 40°C ISO 3104 mm2/s 195
Độ nhớt ở 100°C ISO 3104 mm2/s 18,5
Chỉ số độ nhớt ISO 2909 105
Điểm đông đặc ISO 8016 °C -33
Điểm chớp cháy cốc hở ISO 2592 °C 265
Hàm lượng tro ISO 6245 % khối lượng 0,10