Shop

Mỡ bôi trơn Total Merkan 2A,3A

Total Merkan 2A – mỡ bôi trơn chịu nước. Total Merkan 2A  được thiết kế đặc biệt để bôi trơn các khớp nối và ổ trượt quay chậm ở nơi mà nó đáp ứng các yêu cầu của hàng hải nội địa và „ngoài trời‟. Phạm vi ứng dụng của nó thì rộng khắp. Total Merkan 2A  cũng thích hợp như loại mỡ có công dụng chung không “EP” sử dụng „ngoài trời‟ ở nơi mà nước thường xuyên tiếp xúc với mỡ. Luôn luôn tránh làm bẩn mỡ do bụi bẩn và/hoặc bụi đất khi tra mỡ. Ưu tiên sử dụng hệ thống bơm hơi.

 

Mô tả sản phẩm

Package: 180kg/drum

Information:

Water resistant calcium grease

APPLICATIONS

 • Water resistant grease marine application
 • Recommendation
 • Total Merkan 2A 3A is pre-eminently designed for the lubrication of slow rotating slide bearings and articulations where it meets a wide variety of ‘outdoor’ and inland marine requirements. Its range of applications is extensive.
 • Total Merkan 2A 3A is also suitable as a non “EP” general purpose grease in a wide range of ‘outdoor’ applications where water is in frequent contact with the grease.
 • Always avoid contamination of the grease by the dust and/or dirt when applying. Preferably use a pneumatic pump system.

PERFORMANCES

Specifications
 • ISO 6743-9: L-XBAHA 2/3
 • DIN 51502: M2/3C-20

CLIENT ADVANTAGES

 • Water resistant
 • Pumpability
 • No harmful substances
 • Total Merkan 2A 3A is insoluble in water, leading to a remarkable resistance to water washout.
 • Because of the smooth and fluid structure, Total Merkan 2A 3A is easily pumpable and therefore suitable for centralized lubrication systems.
 • Total Merkan 2A 3Acontains no lead, or other heavy metals considered harmful to human health and the environment.

CHARACTERISTICS

Total Merkan

METHODS

UNITS Total Merkan 2A Total Merkan 3A
Soap/thickener   Calcium Calcium
NLGI grade   2 3
Colour   Greenish Greenish
Appearance VISUAL Smooth/tacky Smooth/tacky
Operating temperature range   °C -30 to 60 -20 to 60
Penetration at 25°C ASTM D217 0.1 mm 265 to 295 220 to 250
Dropping point ASTM D566 °C 90 95
Viscosity of the base oil at 40°C   mm2/s 36 36

 

Bao bì: Phuy 180kg

Thông số kỹ thuật:

Mỡ Calcium kháng nước

Ứng Dụng

 • Mỡ kháng nước
 • Ứng dụng hàng hải
 • Sự khuyến nghị
 • Total Merkan 2A 3A được thiết kế đặc biệt để bôi trơn các khớp nối và ổ trượt quay chậm ở nơi mà nó đáp ứng các yêu cầu của hàng hải nội địa và „ngoài trời‟. Phạm vi ứng dụng của nó thì rộng khắp.
 • Total Merkan 2A 3A cũng thích hợp như loại mỡ có công dụng chung không “EP” sử dụng „ngoài trời‟ ở nơi mà nước thường xuyên tiếp xúc với mỡ.
 • Luôn luôn tránh làm bẩn mỡ do bụi bẩn và/hoặc bụi đất khi tra mỡ. Ưu tiên sử dụng hệ thống bơm hơi.

Hiệu Năng

Đặc tính
 • ISO 6743-9: L-XBAHA 2/3
 • DIN 51502: M2/3C-20

Ưu Điểm

 • Kháng nước
 • Khả năng bơm
 • Không chất độc hại
 • Total Merkan 2A 3A không bị pha loãng trong tình trạng có nước, dẫn đến khả năng chống sự rửa trôi của nước vượt trội.
 • Do cấu trúc mịn và lỏng, Total Merkan 2A 3A dễ dàng bơm và do đó phù hợp với các hệ thống bôi trơn trung tâm.
 • Total Merkan 2A 3A không chứa chì, hoặc các kim loại nặng khác gây nguy hại cho sức khỏe và môi trường.

Đặc Tính Kỹ Thuật

Các Đặc Tính Tiêu Biểu

Phương pháp

Đơn vị tính Total Merkan 2A Total Merkan 3A
Xà phòng / Chất làm đặc   Calcium Calcium
Phân loại NLGI   2 3
Màu   Hơi lục Hơi lục
Sự thể hiện Bằng mắt Mịn / Dính Mịn / Dính
Nhiệt độ làm việc   °C -30 đến 60 -20 đến 60
Độ xuyên kim ở 25°C ASTM D 217 0.1 mm 265 to 295 220 to 250
Điểm nhỏ giọt ASTM D 566 °C 90 95
Độ nhớt dầu gốc ở 40°C   mm2/s (cSt) 36 36