Shop

Mỡ bôi trơn Total Lica 2

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Multipurpose Lithium/Calcium grease

APPLICATIONS

Multi purpose grease General Lubrication LICA 2 is a multipurpose grease, recommended for the lubrication of the bearings and all mechanical parts in the temperature range from -30 to110°C
Recommendation Always avoid contamination of the grease by dust and/or dirt when applying. Preferably use a pneumatic pump system or cartridges.

SPECIFICATIONS

– ISO 6743-9: L-XCCEA
– DIN 51 502: K2H-30

ADVANTAGES

  • Miscible
  • Mechanically stable
  • No harmful substance
Because of its true multipurpose character, LICA 2 may replace a wide range of greases, allowing stock rationalization and simplification of maintenance.
TYPICAL CHARACTERISTICS METHODS UNITS LICA 2
Soap/thickener Lithium/ Calcium
NLGI grade ASTM D 217/DIN 51 818 2
Color Visual Pale brown
Appearance Visual Smooth
Operating temperature range °C -25 to 120
Penetration at 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0.1 mm 265 – 295
Dropping point ASTM D 2265 °C >170°C
Kinematic viscosity of the base oil at 40°C ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 mm²/s (cSt) 110

Mỡ đa dụng Lithium/Calcium chịu cực áp

Ứng Dụng

Mỡ đa dụng chịu cực áp Sản phẩm là loại mỡ đa dụng, được khuyến nghị để bôi trơn các ổ bi và tất cả các thành phần cơ khí hoạt động trong dãy nhiệt độ từ – 30 đến 110°C
Bôi trơn chung Luôn luôn tránh làm bẩn mỡ do bụi bẩn và/hoặc bụi đất khi tra mỡ. Ưu tiên sử dụng hệ thống bơm hơi hoặc ống chứa mỡ.

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 6743-9: L-XCCEA 2; DIN 51502: K2H-30

ADVANTAGES

  • Ổn định cơ khí
  • Ổn định nhiệt
  • Sản phẩm sử dụng có tính đa năng
  • Có thể hòa trộn với hầu hết các loại mỡ có gốc xà phòng thông thường khác.
  • Có độ ổn định cơ khí vượt trội
  • Có độ ổn định nhiệt vượt trội
Các Đặc Tính Tiêu Biểu Phương Pháp Đơn Vị LICA 2
Phân loại NLGI ASTM D 217 2
Xà phòng / Chất làm đặc Lithium/ Calcium
Sự thể hiện Bằng mắt Mịn
Màu Bằng mắt Nâu nhạt
Điểm nhỏ giọt ASTM D 2265 °C > 170
Độ xuyên kim ở 25°C ASTM D 217 0.1 mm 265 – 295