Shop

Dầu bánh răng công nghiệp Total Carter XEP 150,220,320,460,680

Total Carter XEP – dòng sản phẩm dầu bánh răng công nghiệp. Dầu bánh răng cao cấp cho hộp số kín Total Carter XEP là thế hệ mới của dầu bôi trơn hiệu suất cao cho hộp giảm tốc tải trọng lớn. Các đặc tính kỹ thuật khắt khe nhất được đưa vào trong bản yêu cầu trong suốt thời gian phát triển sản phẩm này, đặc biệt là các chức năng chống ăn mòn và bảo vệ khỏi rỗ tế vi.

Mô tả sản phẩm

Package: Drum 208 liters

Information:
Download

High performance lubricant for enclosed gears.

APPLICATIONS

Heavily loaded gears in casing
 • Total Carter XEP is a new generation of high-performance lubricant for heavily loaded reducers. The severest technical specifications were taken into account during the development of this product especially regarding micropitting protection and anticorrosion properties.

SPECIFICATIONS

 • International specificatios
 • OEM’s specifications
 • DIN 51517 Part 3 ⇒ CLP group
 • ISO 12925 CKD category
 • AGMA 9005 – D94
 • US STEEL 224
 • DAVID BROWN

ADVANTAGES

 • Excellent extreme-pressure performances, remarkable protection of heavily loaded toothing against micropitting.
 • Excellent anti-corrosion properties protecting gears in critical environments (sea water or acidic water contamination).
 • Very good thermal stability ensuring a longer service life than conventional lubricants.
 • Strengthened foaming protection. Good demulsification behaviour.
 

TYPICAL CHARACTERISTICS

 

METHODS

 

UNITS

CARTER XEP
150 220 320 460 680
Viscosity at 40°C ISO 3104 mm²/s 150 220 320 460 680
Viscosity at 100°C ISO 3104 mm2/s 14,6 18.8 24 30,4 35,8
Viscosity index ISO 2909 96 95 95 95 85
Density at 15°C ISO 3675 kg/m3 889 893 898 904 920
V.O. flash point ISO 2592 °C >230 >230 >230 >230 >230
Pour point ISO 3016 °C -27 -24 -18 -12 -9
FAG Fe8, wear DIN 51819-3 mg  < 10  < 10 < 10 < 10 < 10
FZG A/8.3/90 DIN 51 354/2 Stage >13 >13 >13 >13 >13
FZG Micropitting

FVA 54

Failure stage /GFT   >10/High >10/High >10/High >10/High
Seq 3 foaming ISO 6614 ml/ml  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Bao bì: Phuy 208 lít

Thông số kỹ thuật

Tải về

Dầu bánh răng cao cấp cho hộp số kín

Ứng Dụng

Các bánh răng chịu tải lớn được bao kín
 • Total Carter XEP là thế hệ mới của dầu bôi trơn hiệu suất cao cho hộp giảm tốc tải trọng lớn. Các đặc tính kỹ thuật khắt khe nhất được đưa vào trong bản yêu cầu trong suốt thời gian phát triển sản phẩm này, đặc biệt là các chức năng chống ăn mòn và bảo vệ khỏi rỗ tế vi.

Hiệu năng

 • Các tiêu chuẩn quốc tế
 • Tiêu chuẩn OEM
 • DIN 51517 – Phần 3 => Nhóm CLP
 • ISO 12925 CKD
 • AGMA 9005 – D94
 • US STEEL 224
 • DAVID BROWN

Ưu Điểm

 • Hiệu suất chịu áp lực cực trị xuất sắc, cung cấp bảo vệ xuất sắc sự ăn khớp răng chịu tải trọng nặng chống lại rỗ tế vi.
 • Chức năng chống ăn mòn xuất sắc bảo vệ các bánh răng trong môi trường tới hạn (bị lẫn nước axít và nước biển).
 • Ổn định nhiệt rất tốt đảm bảo thời gian phục vụ dài hơn so với dầu thông thường.
 • Đặc tính khử nhũ và chống tạo bọt rất tốt.

Đặc Tính Kỹ Thuật

 

Các đặc tính tiêu biểu

 

Phương pháp

 

Đơn vị tính

CARTER XEP
150 220 320 460 680
Độ nhớt ở 40°C ISO 3104 mm²/s 150 220 320 460 680
Độ nhớt ở 100°C ISO 3104 mm2/s 14,6 18.8 24 30,4 35,8
Chỉ số độ nhớt ISO 2909 96 95 95 95 85
Tỷ trọng ở 15°C ISO 3675 kg/m3 889 893 898 904 920
Điểm chớp cháy cốc hở ISO 2592 °C >230 >230 >230 >230 >230
Điểm đông đặc ISO 3016 °C -27 -24 -18 -12 -9
FAG Fe8, mài mòn DIN 51819-3 mg  < 10  < 10 < 10 < 10 < 10
FZG A/8.3/90 DIN 51 354/2 Giai đoạn >13 >13 >13 >13 >13
FZG rỗ tế vi

FVA 54

Giai đoạn hỏng/GFT   >10/Cao >10/Cao >10/Cao >10/Cao
Tạo bọt giai đoạn 3 ISO 6614 ml/ml  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0