Shop

Dầu tổng hợp cho máy nén khí Total Dacnis SE 46,100

Dầu tổng hợp gốc Di-ester dành cho máy nén khí. Bôi trơn và làm mát cho các dạng máy nén khí sau:

 1. Máy nén khí piston áp suất cao (ISO VG 100)
 2. Máy nén khí trục vít và cánh gạt (ISO VG 46,68 hoặc 100)
 3. Máy nén động lực (ISO VG 68)
 4. Máy bơm chân không ( ISO VG 100)

Mô tả sản phẩm

Package: 208 liters/drum, 20 liters/bucket

Information:

Di-ester Synthetic oils for air compressors.

APPLICATIONS

Air compressors
 • Lubrication and cooling of the following types of air compressors:

– high pressure reciprocating air compressor (ISO VG 100)

– screw and rotary vane air compressor (ISO VG 46, 68 or 100)

– turbocompressors (ISO VG 68)

– vacuum pumps (ISO VG 100).

SPECIFICATIONS

International specifications
 • NF-ISO 6743 classified DAC and DAJ for heavy duty applications.
 • DACNIS SE meets the DIN 51 506 VDL requirements.

ADVANTAGES

 • Performances under heavy duty conditions
 • Wide operating conditions
 • Excellent thermal stability of the lubricant under high temperature conditions.
 • Low foaming tendency for turbocompressor applications.
 • Compressor start up by -20°C.
 • Operating conditions at discharge temperature up to 250°C and discharge pressure up to 200 bars.
 

TYPICAL CHARACTERISTICS

 

METHODS

 

UNITS 

Total Dacnis SE
46 68 100
Density at 15°C ISO 3675 kg/m3 858 861 870
Kinematic viscosity at 40°C ISO 3104 mm2/s 32 46 68
Viscosity index ISO 2909 111 108 102
Pour point ISO 3016 °C – 39 – 39 – 36
Flash point (open cup) ISO 2592 °C 224 230 238
Foaming séq. 1 ISO 6247 % 0,1 0,1 0,1

Bao bì: Phuy 208 lit, xô 20 lit

Thông số kỹ thuật:

Dầu tổng hợp gốc Di-ester dành cho máy nén khí

Ứng Dụng

Máy nén khí
 • Bôi trơn và làm mát cho các dạng máy nén khí sau:

– Máy nén khí piston áp suất cao (ISO VG 100)

– Máy nén khí trục vít và cánh gạt (ISO VG 46,68 hoặc 100)

– Máy nén động lực (ISO VG 68)

– Máy bơm chân không ( ISO VG 100)

Tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn quốc tế
 • NF – ISO 6743 phân loại DAC và DAJ dành cho ứng dụng khắc nghiệt
 • DACNIS SE đáp ứng tiêu chuẩn DIN 51 506 VDL.

Ưu Điểm

 • Hiệu suất trong điều kiện vận hành khắc nghiệt
 • Khoảng ứng dụng rộng
 • Độ bền nhiệt của dầu xuất sắc trong điều kiện vận hành ở nhiệt độ cao
 • Xu hướng ít tạo bọt khi dùng cho máy nén động lực
 • Khởi động lạnh tại -20°C
 • Chịu được nhiệt độ xả khí lên đến 250°C và áp suất xả khí lên đến 200 bars.

Đặc Tính Kỹ Thuật

 

Các đặc tính tiêu biểu

 

Phương pháp

 

Đơn vị tính

Total Dacnis SE
46 68 100 
Tỷ trọng ở 15°C ISO 3675 kg/m3 960 959 960
Độ nhớt ở 40°C ISO 3104 mm2/s 46 68 100
Chỉ số độ nhớt ISO 2909 108 99 90
Điểm đông đặc ISO 3016 °C -42 -36 -30
Điểm chớp cháy cốc hở ISO 2592 °C 280 280 278
Tạo bọt chu kì 1 ISO 6247 ml/ml 0/0 0/0 0/0